Des d’ Unitat Popular Catalunya-Espai federal hem defensat sempre el màxim d’ unitat de l’esquerra per derrotar les polítiques neoliberals dels partits de l’Ibex35, sigui aquest el PP o el PSOE en el seu moment. És per això que saludem amb satisfacció l’acord electoral assolit entre Izquierda Unida i Podemos de cara a les eleccions generals del  26 de Juny.

La situació social que s’ha anat degradant amb el govern del PP i abans del PSOE està arribant a situacions límit i un nou govern del PP, o del PP amb C’s o altres, aprofundiria encara més aquesta situació. Només això, ja justificaria  tots els esforços que des d’ IU-UP s’han fet per poder contraposar una alternativa, que hores d’ara passa per l’acord electoral amb PODEMOS.  És prou evident que PODEMOS a reculat en les seves pretensions absurdes que plantejava el 20D: ara és un acord entre partits, amb projectes diferents, però que es respecten des de la pluralitat. Aquesta formula, per altra banda, està entusiasmant a una part important de la població, i es faria molt complicat explicar que no es vol ara un acord, tot i que qui guanya mes és PODEMOS que sense l’acord, diuen les enquestes que hagués retrocedit força, hagués quedat sense opcions per formar govern i molt probablement entraria en una crisis important.

Per tot això valorem com necessari i positiu l’acord electoral i cridem a participar , en la mesura de cadascun/a pugui,  en la campanya electoral i a recolzar la candidatura a Catalunya, que en el nostre cas, torna a ser En Comú-Podem. Tal i com ja va fer el CEN fa uns dies.

Malgrat aquestes valoracions, hem de dir clarament que el pacte no és totalment positiu pels interessos d’ UP- IU. És de mínims i ni el programa ni els llocs a les llistes són representatius del que avui per avui és UP-IU, amb els seu casi milió de vots. Per altra banda, s’ha incomplert aspectes substancials del referèndum que IU va fer entre la seva militància i simpatitzants, en concret que fos una coalició estatal, doncs explícitament, la coalició no es presenta a Catalunya ni Galicia. Tampoc s’ha mantingut la proposta electoral anterior, i Unitat Popular ha desaparegut del mapa i de les negociacions, alhora que les persones de les llistes no s’han escollit de forma democràtica. Són forces les errades comeses, al nostre entendre, com  per no demanar responsabilitats a la direcció, i que es rectifiqui en allò que sigui possible, per exemple, que la campanya sigui UP qui es visualitzi clarament.

Igualment pensem que la formula per Catalunya, amb la repetició pràcticament calcada dels acords d’En Comu-Podem no és la millor formula per la gent d’UP-IU a Catalunya. Deixant a part les mancances que aquesta coalició va demostrar el 20D, sense primàries, programa des de les bases, etc … ara, tot això hi havia temps per corregir-ho i no s’ha fet, al contrari, s’ha registrat com un nou partit sense l’acord de la majoria dels seus integrants i sense un procés des de les bases. Aquesta i d’altres imposicions entenem que son inacceptables en un procés d’ unitat tant necessari, però també tant complexa.

Finalment volem deixar clar, davant d’algunes declaracions de dirigents d’EUiA, i d’IU que UNIDOS PODEMOS és un pacte electoral, punt. No és cap confluència, ni d’això es deriva cap acord posterior.  UP-IU i PODEMOS tenen projectes diferenciats , que més enllà d’un acord tàctic com el que ara s’ha donat, han de treballar cadascú des de les seves posicions polítiques, enfortint tots dos , els respectius espais  que representem.


Desde Unitat Popular Catalunya-Espai Federal hemos defendido siempre el máximo de unidad de la izquierda para derrotar las políticas neoliberales de los partidos del Ibex35, sea éste el PP o el PSOE en su momento. Es por eso que saludamos con satisfacción el acuerdo electoral alcanzado entre Izquierda Unida y Podemos de cara a las elecciones generales del 26 de Junio.
La situación social que se ha ido degradando con el gobierno del PP y antes del PSOE está llegando a situaciones límite y un nuevo gobierno del PP, o del PP con C ‘s u otros, profundizaría aún más esta situación. Sólo eso, ya justificaría todos los esfuerzos que desde IU-UP se han hecho para poder contraponer una alternativa, que actualmente pasa por el acuerdo electoral con PODEMOS. Es bastante evidente que PODEMOS ha retrocedido en sus pretensiones absurdas que planteaba el 20D: ahora es un acuerdo entre partidos, con proyectos diferentes, pero que se respetan desde la pluralidad. Esta fórmula, por otro lado, está entusiasmando a una parte importante de la población, y se haría muy complicado explicar que no se quiere ahora un acuerdo, aunque quien gana más es PODEMOS que sin el acuerdo, dicen las encuestas que hubiera retrocedido fuerza, hubiera quedado sin opciones para formar gobierno y muy probablemente entraría en una crisis importante.
Por todo ello valoramos como necesario y positivo el acuerdo electoral y llamamos a participar, en la medida de cada uno / a pueda, en la campaña electoral ya apoyar la candidatura en Cataluña, que en nuestro caso, vuelve a ser En Común-Podemos. Tal y como ya hizo el CEN hace unos días.
A pesar de estas valoraciones, debemos decir claramente que el pacto no es totalmente positivo para los intereses de UP- IU. Es de mínimos y ni el programa ni los lugares en las listas son representativos de lo que hoy por hoy es UP-IU, con su casi millón de votos. Por otra parte, se ha incumplido aspectos sustanciales del referéndum que IU hizo entre su militancia y simpatizantes, en concreto que fuera una coalición estatal, pues explícitamente, la coalición no se presenta en Cataluña ni Galicia. Tampoco se ha mantenido la propuesta electoral anterior, y Unidad Popular ha desaparecido del mapa y de las negociaciones, al tiempo que las personas de las listas no se han escogido de forma democrática. Son fuerzas los errores cometidos, a nuestro entender, como para no pedir responsabilidades a la dirección, y que se rectifique en lo que sea posible, por ejemplo, que la campaña sea UP quien se visualice claramente.

Igualmente pensamos que la fórmula para Cataluña, con la repetición prácticamente calcada de los acuerdos de En Comu-Podemos no es la mejor fórmula para la gente de UP-IU en Cataluña. Dejando aparte las carencias que esta coalición demostró 20D, sin primarias, programa desde las bases, etc … ahora, todo esto había tiempo para corregirlo y no se ha hecho, al contrario, se ha registrado como un nuevo partido sin el acuerdo de la mayoría de sus integrantes y sin un proceso desde las bases. Esta y otras imposiciones entendemos que son inaceptables en un proceso de unidad tanto necesario, pero también tanto compleja.
Finalmente queremos dejar claro, ante algunas declaraciones de dirigentes de EUiA, y de IU que UNIDOS PODEMOS es un pacto electoral, punto. No es ninguna confluencia, ni de ello se deriva ningún acuerdo posterior.

Descárgate el pdf castellano          Descarrega’t pdf català

 

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Pin It on Pinterest